IBDP Results

Results 2017

Raj Ramnani topped the school with 45 points followed by

Prerit Kothari – 44 Onkar Gulati – 43 VeomeKapil – 43 Aanya Khanna – 42
Reet Agrawal – 42 AkshatSogani – 41 AnantKasliwal – 41 Rupal Gupta – 41
Shishir Gupta – 41 Chandrika Bajaj – 40 Jashpreet Singh – 40 Yash Agarwal – 40
Arushi Gupta – 39 MahersimarOberoi – 39 Prafful Jain – 39 SprihaBaid – 39
YashMundra – 39 AkshatSinghal – 38 BhavikaGyanchandani – 38 BhriguBhatra – 38
MuskanKabra – 38 NirmitSogani – 38 PinalRamani – 38 TanushriJajoo – 38

JPites have an average of 35 points against the world average of 30 points.

Results 2016

Priyal Gupta topped the school with 44 points followed by

Arunav Jain - 42 Nimish Sagar Goel - 42 Shashank Gadia - 42 Anmol Mathur - 41
Ashita Jaipuria - 40 Disha Sethi 40 Gaurav Dewani - 40 Sarthak Suri - 40
Shivani Jain - 40 Mitre Athaiya - 39 Aditya Badaya - 38 Ananya Soni - 38
Chandrika Bothra - 38 Chirag Agarwal - 38 Madhav Juneja - 38 Parth Goyal - 38
Roshni Bahri - 38 Sauharda Bikram Sedhain - 38 Sumaanyu Maheshwari - 38 Yash Nolkha - 38

JPites have an average of 35 points against the world average of 30 points.

Results 2015

Aman Kapoor topped the school with 43 points followed by

Varun Chordia- 42 Simar Malhotra- 41 Samarth Garg- 41 Pranay Kothari- 40
Shikhar Vaid- 40 Saurabh Khandelwal- 39 Devansh Sand- 39 Nayanika Jain- 38
Arnav Kedia- 38

JPites have an average of 35 points against the world average of 29.88.